Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη

Οι εγγραφές στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου των μαθητών που γεννήθηκαν το 2013 και κατοικούν στην περιφέρεια του σχολείου, θα γίνουν από τις 6 μέχρι τις 20 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με την  Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019 και Φ.6/58012/Δ1/12-4-2019 εγκύκλιο του Υπ.Π.Ε.Θ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 1. Συμπλήρωση αίτησης και ερωτηματολογίου (χορηγούνται από το σχολείο). 2. Βεβαίωση φοίτησης σε νηπιαγωγείο. 3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, για έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων. 4. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία του γονέα ή του κηδεμόνα που θα κάνει την αίτηση. 5. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ (σταθερής τηλεφωνίας) ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ακριβή διεύθυνση διαμονής στο όνομα των γονέων. 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από Ιατρό. Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη Γυμναστική και θα πρέπει να προσκομιστεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.  Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας 7. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή...
Read More

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη

Οι εγγραφές στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου των μαθητών που γεννήθηκαν το 2012 και κατοικούν στην περιφέρεια του σχολείου, θα γίνουν από τις 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με την  Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 εγκύκλιο του Υπ.Π.Ε.Θ..Η Εγκύκλιος ΕγγραφώνΤα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:1. Συμπλήρωση αίτησης και ερωτηματολογίου (χορηγούνται από το σχολείο).2. Βεβαίωση φοίτησης σε νηπιαγωγείο.3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, για έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων.4. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία του γονέα ή του κηδεμόνα που θα κάνει την αίτηση.5. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ (σταθερής τηλεφωνίας) ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ακριβή διεύθυνση διαμονής στο όνομα των γονέων.6. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από Ιατρό. Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη Γυμναστική και θα πρέπει να προσκομιστεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.  Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας7., Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να...
Read More