ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023-2024

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των σχολείων μας, για το σχολικό έτος  2023-24, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023  κάνοντας χρήση των παρακάτω δικαιολογητικών:     Ανακοίνωση για εγγραφές-μαθητών-2023-24 Αίτηση Εγγραφής Α΄Τάξης adym_el ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνη-δήλωση-έντυπο Ανακοίνωση για χρήση διαδικτύου και εξουσιοδότηση για δημοσίευση φωτογραφιών 2017-04-28   ...
Read More